Erik Menkveld. Het grote zwijgen. Van Oorschot, 387 p., € 20,-

***1/2

door Marjolijn Pouw

Roman

Erik Menkvelds romandebuut over de vriendschap tussen de componisten Diepenbrock en Vermeulen is een waagstuk. In de karakterisering van hun liefdesleven probeert hij hun muzikale opvatting te vangen. Of hij ze daarmee recht doet kan ik niet beoordelen (is hun overspel verzonnen?) maar je kunt eruit afleiden hoe bepalend Menkveld het verschil in houding voor hun muzikale ontwikkeling acht. ‘Dat Diepenbrock nooit werkelijk is doorgebroken, is voor een belangrijk deel aan zijn eigen gebrek aan daadkracht en gerichtheid op het verleden te wijten,’ vindt Vermeulen. ‘En voor het overige spelen zijn houding in de oorlog en Mengelberg er natuurlijk een belangrijke rol in.’ De afstandelijke, passieve Diepenbrock is in de negentiende eeuw blijven steken, de geëngageerde, felle Vermeulen heeft zich voluit in het leven en op de vraagstukken van zijn tijd gestort. De beschrijving van hun...