Etienne van Heerden. 30 Nachten in Amsterdam. Podium, vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer, 479 p., € 25,00

****

door Aart van Zoest

Roman

‘Een geschroeid stuk aarde. Plek van niets. Zo ver in het verleden dat het ontsnapt aan de blik van de geschiedenis.’ Zo wordt de uiterste zuidpunt van Afrika bij Van Heerden aangeduid door zijn hoofdpersoon, Henk de Melker, een blanke aldaar. Die blanken zijn per pars pro toto Afrikaner genoemd; hun taal heet Afrikaans. Het is vergroeid Nederlands van lang geleden, zo vergroeid dat er nu vertaalsters aan te pas komen om Van Heerden voor Nederlanders toegankelijk te maken. Ze hebben Afrikaanse elementen gehandhaafd en daarmee ook de specificiteit van Van Heerdens expressieve stijl. De Melker trekt naar Amsterdam. Zijn tante, antiapartheidsstrijdster, is daar in een soort ballingschap terechtgekomen. Door de perspectiefwisselingen (De Melker en tante zijn afwisselend verteller) en de mix van heden en verleden, is het niet steeds...