Vamba Sherif. De getuige. Babel & Voss, Vertaling Leen Van den Broucke, 172 p., € 17,95

*

door Marjolijn Pouw

Roman

Van de in Nederland wonende Liberiaanse schrijver Vamba Sherif is onlangs De getuige in vertaling uitgebracht. Sherif voert twee in een asielzoekerscentrum verblijvende Afrikanen ten tonele die als kindsoldaten in een Afrikaans land vochten, na te zijn gekidnapt. Een van hen, een beeldschoon meisje dat van slachtoffer in beul veranderde, trekt ongevraagd in bij een gepensioneerde Hollandse weduwnaar. Daar wordt ze geconfronteerd met een door haar gemartelde jongen. Haar gastheer is evenmin brandschoon. Hij heeft na de vroege dood van zijn vrouw het contact met zijn door hem verwaarloosde zoon verloren, deze bekeerde zich tot de radicale islam. Het verhaal is een aaneenschakeling van clichés, vertaald in even versleten Nederlands. Het rammelt aan alle kanten: veronachtzaamde, radicaliserende jongeren, het effect van 9/11 in ons land, het ophokken van mensen in...