Ingmar Heytze. Ademhalen onder de maan. Podium, 48 blz, € 15,00

****

door Rob Schouten

Poëzie

Onlangs pleitte Ingmar Heytze voor verstaanbare poëzie die de lezer meeneemt. Zit namelijk in z’n eigen DNA. Maar het voormalige wonderkind is wel allang volwassen geworden. Hoe toegankelijk ook, zijn onderwerpen zijn gerijpt. In Ademhalen onder de maan gaat het om existentiële, zelfs kosmische zaken: wat moeten we hier eigenlijk? Wie zijn al die anderen? Kan het ook heel anders? Maar ook: ‘Ik zou niet weten wat ik door moet geven.’Heytzes manier om met de fundamentele eenzaamheid om te gaan, is van anderen te houden, daarom nogal wat verzen over liefde en dood, maar ook over het verlangen naar huiselijkheid: ‘Men hoort kinderen te hebben / die nog even wakker mogen // en te wonen in een tuinwijk.’ Heytze is hier meer bezig met de wereld dan met zichzelf; hij voelt zich alles en iedereen tegelijk. Als je de bundel van voor naar achteren leest merk je trouwens dat zijn aanvankelijke,...