Peter Verhelst. De allerlaatste caracara ter wereld. Prometheus, 158 p., € 17,95

**

door Marjolijn Pouw

Roman

Een caracara is een grote Amerikaanse roofvogel met een messcherpe snavel en klauwen, waarmee hij zijn prooi genadeloos afmaakt. Verhelst suggereert in zijn nieuwe roman dat de vogel de vrouwen en kinderen heeft gedood die met een school dolfijnen en bruinvissen aanspoelden op een voornamelijk door vissers bewoond eiland. Waarom is een raadsel, zoals veel in Verhelsts magische universum duister blijft. Het verhaal is te verbinden met Ovidius’ Metamorfosen, diens gedichtencyclus over het ontstaan van de wereld. Daarin komt de chaos bij de schepping aan bod, en hoe ook na de ordening de kosmos blijft veranderen zonder dat er iets verloren gaat. Mensen gaan over in dieren, bomen, sterren of een bron. Zo wordt in Verhelsts roman de allerlaatste caracara uiteindelijk door een vissersjongen doodgeschoten, maar verrijst als feniks uit zijn as. In de roman staat de Belgische...