Jan-Willem Anker. Een beschaafde man. De Arbeiderspers, 352 p., € 21,95

***

door Marjolijn Pouw

Roman

De Schotse verzamelaar Elgin haalde aan het begin van de negentiende eeuw beelden en tempelfriezen van de Griekse Akropolis af om ze naar Engeland te verschepen; hij wilde de klassieke beschaving redden voor het Britse nageslacht. Toen de dichter Byron, zijn tijdgenoot, ter plekke de schade zag, werd hij zo kwaad dat hij Elgin in Childe Harold’s Pilgrimage uitschold voor tempelplunderaar en verkrachter. In zijn debuutroman neemt Jan Willem Anker Byrons uitval in vertaling op. Elgins droom is dan al als een zeepbel uit elkaar gespat, maar niemand die zich om het bedroevende resultaat bekommert: Het interesseert Europa toch geen reet / dat ons Britannia van roofzucht zweet / en baadt in buit uit een bedonderd land!, zegt Byron. De roman komt moeizaam op gang, maar wie doorleest, kan veel plezier beleven aan deze elegante, goed gestileerde zedenschildering over een verlichte...