Nelleke Noordervliet. Vrij man. Augustus, 464 p., € 19,95

***

door Marjolijn Pouw

Roman

Menno Molenaar, een zeventiende-eeuwse, naar kennis dorstende arme jongen, vermoordt de sadistische minnaar die zijn universitaire studie betaalde en vlucht naar Amerika. Menno is een rationalist die in kringen verkeert van verlichte denkers als Spinoza en Koerbagh. Hij legt zich niet neer bij gangbare, aan de Bijbel ontleende verklaringen, maar wil de oorzaak van verschijnselen begrijpen door onderzoek. Hij lijkt daarin op de historische Koerbagh, van wie de schrijfster hem meer kenmerken meegaf. Evenals Koerbagh studeerde Molenaar rechten en medicijnen en houdt hij zich bezig met de verhouding tussen kerk en staat. Beiden zijn republikein en verwerpen het machtsmisbruik van de Oranjes en hun hervormde domineeskliek. Koerbagh neemt in zijn geschriften stelling en moet dat met de dood bekopen, maar Menno blijft buiten schot. Hij is een twijfelaar die alles wat hij bedenkt met tegenargumenten...