*** Siegfried Lenz. Het verlies. Van Gennep, vertaling W. Wielek-Berg, 232 p., € 18,90

door Aart van Zoest

Roman

Uli Martens is gids – hij leidt toeristen rond in Hamburg. Hij heeft een hartsvriendin, Nora. Tijdens zijn werk krijgt hij, in een bus met toeristen, een beroerte. Hij wordt opgenomen en blijkt zijn spraakvermogen voor honderd procent te hebben verloren. Hoe moet het verder met hem en vooral ook: hoe moet Nora daarmee omgaan? Lenz beschrijft het heel nauwkeurig, voetje voor voetje, in een stijl die in zekere zin wel met die van Proust te vergelijken is. Geen detail wordt overgeslagen – elk detail verraadt op directe of indirecte manier wat er op psychologisch en relationeel niveau plaatsvindt. Als iemand aan Uli’s dokter vraagt of hij pijn heeft, antwoordt deze: ‘Pijn, ja, maar wel een nieuwe althans ongewone vorm van pijn: niet de gebruikelijke prikkel, die via de sensibele zenuwbanen en het ruggenmerg naar de hersenen wordt geleid, maar een pijnervaring die uit...