Christa Wolf. De gedeelde hemel. Van Gennep, vertaling Gerrit Bussink, 238 p., € 19,90

***

door Aart van Zoest

Roman

Toen Der geteilte Himmel in 1962 verscheen, was de bewondering voor het boek algemeen. Het was immers dapper van een schrijfster uit de DDR om met een goedgeschreven roman te komen waarin (via een liefdesgeschiedenis en een concrete sociale context) nogal wat niet onsympathieke personages aan de orde kwamen die het repressieve Oost-Duitse regime onwelgevallig waren. Haar boek behandelt vooral de tegenstelling tussen de beide Duitslanden die destijds bestonden: de democratische Bondsrepubliek in het westen, de ondemocratische, communistisch gedomineerde DDR in het oosten (met de leugenachtige naam Deutsche Democratische Republik). Oost-Duitsland was een treurigstemmende plek die veel bewoners inspireerde om de vlucht naar het Westen te ondernemen, hetgeen de machthebbers vrijwel onmogelijk wisten te maken door de bouw van de Muur en bewaking door soldaten met...