Gerrit Komrij. Boemerang en andere gedichten. De Bezige Bij, 110 p., € 19,90

*****

door Rob Schouten

Poëzie

Gerrit Komrij was dichter van de maskerade. Je kon hem niet betrappen op waarheidsvinding, consequente gedachten of Prinzipienreiterei. Hij kon alles zijn: ernstig, boertig, cynisch, een onheilsprofeet, potsenmaker. In de bundel Boemerang refereert hij eraan, in het gedicht ‘Bijna volmaakt’: ”t Wordt druk voor het Pessoaatje in ons’, naar de Portugese dichter met de vele persoonlijkheden. En in ‘De gewone man’ verlangt hij ernaar ‘Kameleon, bastaard, hermafrodiet’ te zijn.Boemerang is Komrijs postume bundel, hij lag bijna af op zijn bureau in Portugal toen hij afgelopen juli overleed. Het is een bundel vol vergankelijkheid en gesublimeerde doodsangst. Een groot deel van de gedichten moet geschreven zijn in de wetenschap dat het einde eraan kwam. Tegelijkertijd getuigen ze ook van een drang tot overleven; er zullen weinig dichters zijn die in het aangezicht van de dood nog...