Pop

Er bestaat een foto van Bryan Ferry, gemaakt door de Limburgse fotograaf Harry Heuts, die zo veel zegt over de in de popmuziek gangbare gewoonte meer dan een likje hoogglans aan te brengen dat ik er hier niet over kan zwijgen. Ik neem overigens aan dat de foto recent is, want ik zag hem niet zo heel lang geleden op een expositie in popzaal De Effenaar in Eindhoven.

Ogenschijnlijk is er weinig aan de hand. De voormalige zanger van Roxy Music maakt een patente indruk, als altijd eigenlijk, al zie je in zijn aanzet tot een lach iets ongemakkelijks. Hij staat er een beetje gebogen op, in een poging tot een omhelzing met een kleinere oude vrouw die in alles zijn tegenpool lijkt. De goedkope bril, het futloze grijze haar, de doordeweekse kleding, de nergens bekoorlijke gelaatstrekken: ik veronderstel dat ze zou zijn afgevallen voor een rol in Coronation Street, vanwege te veel van het goede (of het slechte, zoals u wilt).

Nu heb ik mij iets laten vertellen waardoor de foto in een...