Zou je Haagse Streken ook mogen gebruiken om excuses aan te bieden aan vrienden en bekenden die verontwaardigd zijn? En om te berekenen hoeveel flessen rode wijn de afgelopen kabinetsformatie me heeft gekost vanwege weddenschappen die ik heb verloren? Nou vooruit, voor deze éne keer dan.

De bekende die me op het matje riep is oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas. In VN van 7 augustus noemde ik het opmerkelijk dat bijna niemand binnen de VVD bezwaar leek te koesteren tegen het kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders dat in de maak was. Alleen Weisglas verhief op dat moment zijn stem. Hij betreurde het gemak waarmee partijleider Mark Rutte voorbij ging aan principiële bezwaren die liberalen konden koesteren tegen het gedachtengoed van de PVV: ‘Het uitsluiten en discrimineren van een bevolkingsgroep in ons land, het willen instellen van een kopvoddentaks en het etnisch registreren van burgers behoren niet thuis in onze rechtsorde.’ Vervolgens kreeg hij een telefoontje van...