Dit is het op 7 februari in 1992 gesloten Verdrag van Maastricht. In het in leder gebonden vuistdikke document bezegelden de leiders van Europa met veel handtekeningen en rood lakwerk de komst van de euro. Daarbij beloofden zij plechtig om het begrotingstekort, de staatsschuld en de rentelast strak te beteugelen.

Op 1 januari 2002 verstrekte de flappentap de eerste, wat saaie, biljetten. Vijf jaar later vond Gerd Leers het tijd voor een feestje. De burgemeester van Maastricht reisde persoonlijk naar Rome om de archivarissen ertoe te bewegen het originele verdrag uit te lenen. Het kleinood moest voor één miljoen euro worden verzekerd en werd met de grootste omzichtigheid tentoongesteld in de stad waar het vijftien jaar eerder allemaal was beklonken. Daar hebben wij ook deze foto aan te danken. Na het uitstapje naar Limburg is het Verdrag weer snel opgeborgen in de kluis, wachtend op een volgend feestje.