VVD en PvdA lopen voorop in de strijd tegen hufterigheid: het CDA is zijn unique sellingpoint kwijt

In een oude treinenloods in Amersfoort probeerden de christen-democraten elkaar dit weekend te bemoedigen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het nieuwe jaar 2013 ingeluid. Het voorbije jaar en vooral de verkiezingen van 12 september konden maar beter snel worden vergeten.

Met nog maar dertien zetels in de Kamer bereikte het CDA een ongekend dieptepunt. Bijna een half miljoen kiezers keerden de partij de rug toe: geseculariseerde jongeren die zich niet meer in archaïsche termen als ‘gerechtigheid’ en ‘rentmeesterschap’ konden herkennen, trouwe kerkgangers die zo getergd waren door de hardvochtige behandeling van asielzoeker Mauro dat ze het niet over hun hart konden verkrijgen om op Sybrand Buma te stemmen. Alleen in het Overijsselse Twenterand was het CDA nog de grootste partij gebleven.

Toch had Buma hoop. In 2013 moest het mogelijk zijn nieuwe groepen...