Meer vrouwen en allochtonen op de buis: moet een diversiteitsfunctionaris daarvoor gaan zorgen?

De Belgische VRT wil op haar zenders meer vrouwen en allochtonen zien. Vorige week vrijdag meldde dagblad De Standaard dat de ‘openbare omroep’ ernst wenst te maken met wat ‘diversiteit’ wordt genoemd. Uit een eigen steekproef concludeert de VRT dat haar programma’s allerminst ‘een spiegel’ vormen van de huidige bevolking. Dus moeten voortaan zelfopgelegde streefcijfers zorgen voor ‘een correcter beeld’ van de Vlaamse samenleving in de eenentwintigste eeuw.

Het is een thema dat ook in Nederland met enige regelmaat opduikt. Al in 2000 morde toenmalig PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg over de bijziendheid bij de publieke netten. Veel veranderd is er sindsdien niet, al verklaarde het overkoepelend orgaan nog in augustus heel zoet dat ‘verbinden’ zijn ‘kerntaak’ is, dat Hilversum ‘vooroordelen’ moet bestrijden en ‘bruggen’ moet slaan. Maar de spraakmakende presentatoren zijn nog...