Allochtonen in het bezit van een Nederlands paspoort die niet bereid zijn de Nederlandse taal goed te leren, moeten het Nederlanderschap verliezen en het land worden uitgezet.

Ook op misdadig gedrag of verstoring van de openbare orde door allochtonen moet uitzetting volgen. Bovendien moet er een emigratiestop worden afgekondigd voor niet-westerse allochtonen die willen verhuizen naar familie in Nederland: de komende vijf jaar mogen er geen Turken en Marokkanen meer tot dit land worden toegelaten…

Een opsomming van punten uit het partijprogramma van wijlen Janmaat en zijn Centrumdemocraten? Nee, dit zijn uitspraken die vorige week in het Algemeen Dagblad werden gedaan door Geert Wilders. Al eerder gaf dit uitgetreden VVD-kamerlid te kennen dat hij een nieuwe beweging in het leven wil roepen van ‘mensen die fatsoenlijk, rechts en sociaal zijn’, zoals hij het noemt.

Hoe sociaal precies? Dat komen we te weten uit dit interview met Sandra Donker. Niet alleen is Wilders van plan...