Gefeliciteerd, kerel. Van harte met je extra verjaardagen!
– Hm?

– Je hebt het nieuws toch wel gehoord? Sinds 1980 is de levensverwachting van vrouwen met 3,1 jaar gestegen tot 82,3 jaar. Mannen worden nog steeds minder oud dan vrouwen, 78 namelijk, maar zijn wel aan het inlopen: 5,5 jaar erbij. Jouw favoriete optellers en aftrekkers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben dat wereldkundig gemaakt. Dus één: we halen de meiden in. En twee: je hebt er vijf verjaardagen bij gekregen.
– Hoera.
– Als jij op zo’n toon hoera zegt, weet ik wel hoe laat het is. Er valt natuurlijk weer wat te zeuren. Over euro’s zeker.
– In de negentiende eeuw noemde men economie de ‘dismal science’ inderdaad. De staathuishoudkunde heeft een slecht humeur.
– Laat me raden. Pensioenen. De kosten van pensioenen gaan natuurlijk omhoog, en dat zit je dwars.
– Ja, de pensioenkosten gaan omhoog. Vijf jaar AOW
is al een slordige vijftigduizend euro per kop, en daar
komen dan nog...