Die 25 miljoen extra voor de AIVD is mooi via de media ingestoken. Want de Dreigingsnota van de veiligheidsdienst was juist geen plat pleidooi voor meer geld, analyseert Ko Colijn.

Nu er iets minder begrotingsstress is, wordt in Den Haag gevochten om de verdeling van enige tientallen miljoenen. In de praktijk betekent dat overigens niet meer geld erbij, maar minder eraf. De departementen die afgelopen jaren het hardst zijn gepakt, staan nu vooraan in de rij, de lobbymachines draaien overuren.

De buitenlandsector is steeds in de buitencategorie bezuinigen gevallen en vindt dat het oogsttijd is. De Adviescommissie Modernisering Diplomatie (Docters van Leeuwen) hoorde meer dan zeshonderd insiders, bezocht ambassades die nog niet waren gesloten, las dikke studies over het rendement van een actief (of juist sober) buitenlandbeleid en kwam tot de slotsom dat de ondergrens is bereikt. Niet verrassend. In een tijdperk van mondialisering is het werkterrein van de buitenlandse...