Design Schetsboek

Wat is de drijvende kracht achter een ?samenleving? Een vraag die natuurlijk niet eenduidig is te beantwoorden. Wel is het duidelijk dat voorzichtigheid niet tot grootse daden leidt. Hoe kun je in hemelsnaam rond 1650 in een ‘drijvende klomp’ van Amsterdam naar Batavia varen als voorzichtigheid je motto is? Hoewel ze aan boord uiterst voorzichtig waren op het moment dat de boot ?’s nachts in de buurt van rotsen kwam of als ze havens aandeden waar ze de lokale situatie niet kenden. Voorzichtigheid is iets wat je zorgvuldig moet doseren. Want voor je het weet, ga je regels verzinnen waarmee de passiviteit van de samenleving pas goed zichtbaar wordt. Zo wordt er op dit moment gediscussieerd over veiligheidsgordels voor huisdieren in de auto! Daarnaast verschijnen er steeds uitgebreidere waarschuwingsetiketten op heel eenvoudige en onschuldige producten. Als tegenactie mag er wel wat meer aandacht komen voor risicovolle ondernemingen. Niet voor roekeloze acties...