25-10-2003
door Michiel Hulshof

Een revolutionair systeem voor de vastgelopen Nederlandse gezondheidszorg: niet meer een vast budget per ziekenhuis, maar weten wat elke patiënt afzonderlijk kost. Vanaf juli 2004 worden alle medische ingrepen in ziekenhuizen uitgedrukt in diagnose-behandeling-combinaties. Zijn hiermee de wachtlijsten van de baan? Bepaald niet. ‘Laten we er snel mee stoppen en wat beters bedenken.’

‘Als ik een systeem had moeten verzinnen dat gegarandeerd zou mislukken,’ zegt Pieter de Kort, ‘dan had ik de dbc’s uitgevonden.’ De Kort, directievoorzitter van de Rivas Zorggroep te Gorinchem (één ziekenhuis, vier verpleegtehuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk) is, zo verzekert hij, zeker niet de enige die er zo over denkt. ‘In de wandelgangen hebben mijn collega-directeuren stuk voor stuk ernstige bedenkingen. Het wordt hoog tijd dat iemand er openlijk voor uitkomt.’

Edwin Hummel, hoofd economische dienst van ziekenhuis...