Dinsdag presenteerde de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma. De partij had een piepklein zaaltje geboekt in perscentrum Nieuwspoort, dus het zat bomvol. Volgens mij waren André Rouvoet en de zijnen een beetje beduusd over de grote belangstelling. Want in het politieke geweld van de afgelopen weken en maanden waren we het bijna vergeten: de ChristenUnie is nog steeds regeringspartij.

En dat willen ze graag zo houden. Als je het 87-pagina’s tellende programma in één zin zou moeten samenvatten, luidt die als volgt: jongens, mogen we alsjeblieft weer meedoen? Van alle tot nu toe gepubliceerde verkiezingsprogramma’s bevindt dat van de CU zich het meest in het politieke midden. Alle aandacht op de economie dus. De vertrouwde medisch-ethische onderwerpen – abortus, euthanasie, homohuwelijk – heeft de partij voor de gelegenheid een beetje weggemoffeld.

Een mooi voorbeeld van hoe de ChristenUnie naar het midden is gemanoeuvreerd is dit: ze hebben de aanrechtsubsidie...