De KNMG, beroepsorganisatie voor artsen, reageerde op het artikel in Vrij Nederland van deze week waarin kinderarts Heymans vertelde hoe het zijn vader die voor de oorlog huisarts in Haarlem was, verging na zijn terugkeer uit het concentratiekamp Theresienstad. Hij wilde zijn praktijk weer hervatten. Heymans: ‘Dat mocht niet. Nu waren het niet de Duitsers die dwars lagen, maar de KNMG, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Ze waren heel formeel en hielden zich aan de regel die stelde dat wanneer je je praktijk eenmaal hebt opgedoekt je later niet terug mag naar diezelfde plek. Heymans verwijt de KNMG dat ze die regel ook in het geval van zijn vader hebben toegepast. ‘De KNMG heeft geen poot uitgestoken, niemand hielp mijn vader. Natuurlijk had hij die strijd moeten aangaan, maar hij was zo angstig geworden, zo ontmenselijkt dat hij dat gevecht niet opbracht.’