De luchtvaart blijft onverminderd CO2 uitstoten, alle technologische fata morgana’s ten spijt. Wat blijkt: techno-optimisme is een gemakkelijk excuus om pijnlijke maatregelen uit te stellen.

En de oplossing is: techniek! Ongemakkelijke maatregelen zijn niet nodig: klimaatverandering lossen we op met techniek. Menselijk vernuft heeft al vele dreigingen overwonnen en ons meer welzijn en welvaart dan ooit gebracht. Waarom zouden we nu ineens geen technologische oplossingen vinden voor klimaatverandering?

Het wereldbeeld van de techno-optimisten is even verleidelijk als misleidend. Want als het verleden een garantie biedt voor de toekomst, kunnen we ook stellen dat technologische vooruitgang een belangrijke oorzaak is van klimaatverandering. Technologieën bieden verlichting maar voorkomen niet dat mensen eindige grondstoffen grenzeloos gebruiken. Niet in de laatste plaats is klimaatverandering het gevolg van menselijke mateloosheid, en daar bestaan geen technische oplossing voor.