Een jaar geleden begonnen de protesten op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev. Romantisch en succesvol is de Majdan-revolutie helaas niet gebleken.

‘Europa vergist zich’, vertelde Hanna Hopko (33) me een paar maanden na de Majdan-revolutie. ‘Majdan was geen opstand om bij Europa te mogen horen. Het was een revolte voor eigenwaarde en burgerschap.’

Ook ik moest wennen aan die grote woorden, toen ik bijna een jaar geleden op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev verslag deed van de protesten. De mensen zwaaiden met Europese en Oekraïense vlaggen. Maar hoewel de weigering van de president het Associatieverdrag met Europa te tekenen aanleiding was voor het protest, spraken de mensen nauwelijks over toetreding tot de Europese Unie. Ik hoorde diezelfde woorden: eigenwaarde en burgerschap. ‘Wij willen leven in een normaal land, zoals jullie doen.’

Hopko – van demonstrant veranderd tot aanvoerder van de hervormingsbeweging, nu ministeriabel in de te vormen coalitieregering –...