Buitenland

Hoe gevaarlijk is het om in het terroristische Europa te leven? Het valt relatief mee. De Terrorism Knowledge Base, een Amerikaans project dat zijn geld van het Department of Homeland Security krijgt, houdt dagelijks de stand bij. Wie wil weten waar, wanneer, door wie en hoe een aanslag werd gepleegd, en hoeveel doden en gewonden daarbij vielen, kan er terecht. Alsof het om aardbevingen gaat, kan men er bij wijze van spreken van uur tot uur de toestand in de gaten houden op elk plekje van de aarde. De TKB put zijn gegevens uit de database van de RAND Corporation, die het wereldwijde terrorisme al sinds 1968 boekstaaft.

Sinds 11 september 2001 sloeg de naald bijna achttienduizend keer uit: om precies te zijn werden 17.764 terroristische incidenten geregistreerd. Dat is dus ruwweg tien incidenten per dag wereldwijd. Daar vielen ruim eenendertigduizend doden bij, en dat komt weer neer op zo’n zestien doden per dag.

West-Europa komt er, ondanks Madrid en Londen, vrij goed...