Economie

Het woord crisis komt uit het Grieks. De nu zo populaire term is afgeleid van het werkwoord krinein, dat ‘onderscheiden’ betekent, of ‘beslissen’. Een crisis is etymologisch dus een kortstondig, beslissend moment.

Maar deze betekenis verschuift. De bankencrisis, die zich acuut manifesteerde met de val van Lehman Brothers in september 2008, duurde ongeveer een jaar. De Europese schuldencrisis die er begin 2010 op volgde, duurt al bijna twee jaar. En het is nog niet klaar. De term ‘crisis’ gebruiken we nu dus voor iets wat maar dooremmert. Krisis is chronios geworden.

De grote economische thema’s van 2011 zullen hierdoor ook volgend jaar leidend zijn. Als ik er vijf moet noemen dan zijn dat: 1) de euro; 2) de pensioenen; 3) de schulden; 4) de bezuinigingen en 5) het kortebaanbeleid. Om te beginnen met thema 1: De eurocrisis hebben de Europese leiders niet opgelost. Ondanks de spannende toppen van de Europese Raad in februari, maart, juni, oktober en december duurt de crisis...