De getallen

De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) was benieuwd naar de bijdrage van Nederlandse multinationals aan de zeven millenniumdoeleinden van de Verenigde Naties. De Millennium Development Goal Scan drukt de prestaties uit op een schaal van 1 tot 100. Dit is hoe vier Nederlandse multinationals het er vanaf brengen

Millenniumdoel 1

Armoede- en hongerbestrijding

Millenniumdoel 3

Gelijkheid vrouwen en mannen

Millenniumdoel 6

Aids- en malariabestrijding

zie ook www.ncdo.nl