Essays óver essays
Veel essays van Leslie Jameson zijn online te lezen. Zo ook haar essay óver essays, What Should an Essay Do, dat verscheen bij The New Republic. Dat biedt een mooie achtergrond bij haar eigen verhalen. Ze beschrijft het essay niet als een eendimensionaal verhaal, maar als een verslag van hoe je gedachten zich vormen. Wat zich afspeelt in je hersenen is minstens even belangrijk als het onderwerp van je verhaal. Je mag associëren en doordenken, afpellen en buiten grenzen treden. En de kunst van het essay is dat je gedachtengang productief wordt en niet alleen maar een knipselmap van losse gedachten blijft.

U kunt de essays hier lezen.

Morgellons
Op Platform Argusoog wordt helder uit de doeken gedaan wat de ziekte van Morgellon, waar Jamison over schrijft, zoal behelst.