Poëzie / Ed Leeflang

Op zondagmiddag 16 december 2007 werd Ed in het Koningstheater in Den Bosch geëerd met het programma ‘Nachten dat de spin niet spint’ en andere liederen van Ed Leeflang. De meeste mensen die daarheen gekomen waren, wisten dat hij ziek was. ‘Ed is inmiddels achtenzeventig jaar oud en tobt met zijn gezondheid,’ schreef Frank Verhallen, directeur van het theater, behoedzaam in het programmablad. De voorstelling was al een paar keer uitgesteld. Aan de ontmoedigde reactie van Ed op dat uitstel was te merken hoe hij zich er op verheugd had, maar ook dat hij doordrongen was van de tijdnood waarin hij verkeerde. Aan de voorbereiding, de keuze van welk lied wel, welk niet, had hij nog meegedaan, samen met de actrice Marja Lieuwen, zijn levenspartner.

De dag zelf heeft hem gelukkig gemaakt. Hij was, tot het allerlaatst, in staat enorm te genieten, en die liederenmiddag was voor hem duidelijk een hoogtepunt. Verrassend waren de prachtige teksten die voor een deel door...