Ernst Hirsch Ballin volgt als minister van Justitie vaak de harde lijn. Toch weet juist hij, als zoon van een Duits-joodse vluchteling en een katholieke Amsterdamse die elkaar in de oorlog ontmoetten, dat je respect voor andersdenkenden moet hebben. ‘Er zijn impliciete processen van uitsluiting gaande en die zijn heel verraderlijk.’

‘Ik zou graag een postume wandeling maken met mijn ouders die op een te vroeg moment in mijn leven zijn overleden,’ zegt Ernst Hirsch Ballin. ‘Ik ken nu alleen fragmenten van hun geschiedenis. Het zijn brokstukken die samen een soort mozaïek vormen. Maar ik had er zo graag met hen over willen praten.’

Het loopt tegen negen uur ’s avonds als we de kamer van de minister van Justitie binnenkomen. De vergadering van het kabinet duurde uren langer dan verwacht vanwege de voorjaarsnota die moest worden besproken en de kinderopvang waarvan de kosten veel te hoog zijn geworden. Ondanks het late tijdstip oogt de minister monter. Over een paar dagen mag...