Abdelhamid Abaaoud, die al op de watchlist van de veiligheidsdiensten stond, kon ongemerkt heen en weer naar Syrië reizen. Als we willen voorkomen dat hij opvolgers krijgt, moeten we internationaal beter samenwerken.

Al voor Parijs worstelde Europa met een Schengenprobleem, en dat had toen alleen nog maar met de vluchtelingencrisis te maken. Zesentwintig landen gingen tien jaar geleden over tot vrij personenverkeer in hun zone. Dat werkt alleen maar als er goede controle aan de buitengrenzen van het Schengengebied is, al was het maar om te voorkomen dat Ronald Noble, de vorige baas van Interpol, Schengen kan zien als ‘een paspoortvrije zone voor terroristen’ die hier rustig hun aanslagen kunnen plegen en dan weer wegglippen. Een formidabel dubbel probleem: de vluchtelingencrisis is na Parijs ook een veiligheidscrisis geworden. Griekenland en de euro lijken haast vergeten en onbenullige technische kwesties.

Alexander Pechtold bezwoer in Buitenhof nog dat we de twee crises niet...