De kiezer heeft gesproken. Voor de prille provinciale politici is er nu werk aan de winkel. Het is zaak werkbare coalities te smeden en de – vage – verkiezingsprogramma’s om te zetten in concrete actie. Economisch staan twee actiepunten al vast. Het eerste ligt voor de hand. Dat is, conform het regeringsbeleid, snoeien. Het tweede actiepunt spreekt niet overal vanzelf: het in goede banen leiden van de grote volksverhuizing van het platteland naar de stad, die de komende jaren echt op gang gaat komen. In Limburg, Zeeland en Groningen is het al gaande. Jonge mensen trekken naar de steden op zoek naar onderwijs, werk en vertier. Oude mensen blijven achter.

De bevolkingskrimp op het platteland staat inmiddels hoog op de politieke agenda, minister Donner komt dit voorjaar met de jongste editie van zijn nationale actieplan. Het leuke van de provinciale verkiezingen was dat de doorgaans nogal stadsgerichte media de afgelopen week ook oog hadden voor de regionale aanpak van de krimp. De...