Interview Egbert Tellegen

‘Dit moet op een tragedie uitlopen.’ Nuchter en kalm wilde Egbert Tellegen de balans opmaken in Groene herfst, zijn magnum opus over een halve eeuw milieubeweging dat deze week verschijnt. Maar terwijl hij eraan werkte, begon alles bij de hoogleraar milieukunde te schuiven. ‘In de jaren zeventig sloeg ik uiterst alarmistische taal uit,’ zegt hij onder de balken van zijn huis in de oude kern van het door Amsterdam opgeslokte dorp Sloten. ‘Je houdt het alleen niet vol permanent in crisisbesef te leven, je gaat over tot de orde van de dag. Maar bij het schrijven van Groene herfst begon ik mij af te vragen of ik mij niet in slaap heb laten sussen. Toen ik op een rij zette hoe het staat met de oceanen, met de biodiversiteit, met de voorraad delfstoffen zoals het voor de landbouw onmisbare fosfaat, dacht ik: het gaat helemaal fout. Ook viel het me op in de gesprekken die ik voor het boek voerde met pioniers van de milieubeweging, dat zelfs de mensen die ik al...