Interview Rimmer Mulder

Rimmer Mulder aarzelt nog steeds. Net als veel van zijn collega’s is de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant ‘doodsbenauwd’ voor subsidie die kranten te afhankelijk zou maken van de overheid. ‘Maar zo langzamerhand weet ik ook niet meer hoe we het zonder steun van de staat gaan redden.’

Als beginnend journalist bij het Friesch Dagblad maakte Mulder (60) halverwege de jaren zestig ‘de emancipatie’ van het journalistieke vak nog mee. ‘Voor die tijd werden artikelen vooral geschreven door oud-onderwijzers en dominees die niet op de kansel wilden staan. Met de komst van journalistieke opleidingen en beroepsnormen ging de kwaliteit van het werk sterk omhoog.’

Dat die zorgvuldig opgebouwde kwaliteit nu onder grote druk staat, gaat de langstzittende hoofdredacteur van Nederland (sinds 1988) dan ook erg aan het hart. Dagbladen kampen met sterk dalende oplagen, een inzakkende advertentiemarkt en hoge rendementseisen van investeringsmaatschappijen. Mulder: ‘En...