Filosofie

Griekse denkers hebben vaak maar oppervlakkige sporen nagelaten in het dagelijks leven. Er bestaat nog zoiets als platonische liefde – waarover Plato zich zou hebben verbaasd – en ouderen zullen nog wel weten wat pythagorisch zwijgen is. De hedendaagse cynicus zal zich erover verbazen dat hij ooit een ‘cynicus’ dus een filosoof is geweest en de scepticus zal eraan twijfelen of zijn betiteling ook echt ontleend is aan de ‘scepsis’, een filosofische school. De epicuristen zijn nu afgegleden tot lekkerbekken – wat ze toch echt niet waren. Alleen de stoïcijn heeft enigzins ongeschonden de tand des tijds doorstaan. Nog altijd ondergaat hij zijn tegenspoed door geen spier te vertrekken, zoals menige stoïcijnse leraar in de Oudheid al had voorgeschreven.

Zo’n leraar was Epictetus (ca. 50 tot 130 n. Chr.), die in de Griekse stad Nicopolis college heeft gegeven in de stoïcijnse levensleer. Hij was geen oorspronkelijk denker, maar meer een leraar en propagandist van filosofische...