Verpleegkundigen die moorden: de beschuldigingen komen wereldwijd vaker voor. Geschat wordt dat zo’n 75 verpleegkundigen en artsen gerubriceerd kunnen worden als ‘engelen des doods’, mannen en vrouwen die in ziekenhuizen en verpleeghuizen werken en patiënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd vermoorden. Meestal door middel van een injectie, in enkele gevallen door verstikking. Die daders gebruikten bijna altijd hetzelfde middel. De doodsoorzaak van de patiënten van Lucia de B. is echter telkens een andere.

Hoewel overal in de wereld een ‘engel des doods’-zaak sensationele krantenartikelen oplevert, is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar seriemoordenaars in medische instituten. Volgens een Amerikaans rapport uit 2003 waren in de afgelopen twintig jaar achttien mannen en vrouwen beschuldigd van massamoorden in ziekenhuizen. In slechts twaalf gevallen leidde dit tot gevangenisstraffen.

Ook in Amerika wordt er gebruik gemaakt van statistische...