Bij de komende verkiezingen moet de politiek ook een antwoord formuleren op het energievraagstuk. Dat energie de komende jaren een probleem wordt, is evident: elektriciteit hebben we steeds meer en harder nodig, terwijl de manier waarop we het nu maken – door fossiele brandstoffen op te stoken – geen lang leven is beschoren.

Een economisch probleem is de naderende energiecrisis eigenlijk niet. Naarmate elektriciteit schaarser wordt, stijgt de prijs en dit zet partijen ertoe aan nieuwe manieren te ontwikkelen om stroom te produceren. Zo bezien lost de energiecrisis zichzelf wel op. Maar de politiek wil hier niet op wachten; daarvoor is de huidige energieproductie, met z’n CO2-uitstoot, klimaat- en milieuproblemen en olieafhankelijkheid, nu al te problematisch.

Het moet minder, schoner en groener. In Europees verband heeft Nederland afgesproken dat we in 2020 twintig procent minder energie gebruiken en twintig procent minder CO2 uitstoten dan in 1990, én twintig procent van alle...