In de toekomst kunnen algoritmes al onze contracten en overeenkomsten regelen. Maar een recente hack bewijst: we blijven advocaten nodig hebben.

Aan het begin van de vorige eeuw was het de droom van de wiskundige David Hilbert om een wiskundig systeem te bouwen waarbinnen altijd te beredeneren was of een uitspraak waar was of niet waar.

De 25-jarige Kurt Gödel schoot in 1931 deze droom aan flarden, met een legendarisch proefschrift. Wat hij deed was even briljant als kinderachtig. Hij schreef de wiskundige equivalent op van de uitspraak: ‘Ik lieg’. Als ik lieg, lieg ik niet, en omgekeerd. Het is onmogelijk om te zeggen of de stelling onwaar is of waar. Gödel was te beschouwen als een wiskundige hacker. Wat hij vond was een kwetsbaarheid van de logica. Hij zaagde de poten weg onder de droom van een hogere onfeilbare wiskunde. Het goede nieuws was dat Gödels werk een hele nieuwe tak van wiskunde tot gevolg had. Zijn werk is te beschouwen als het begin van de...