De koningin staat buitenspel bij de komende formatie. Wie neemt nu het voortouw? ‘We betreden onontgonnen terrein.’

In een ‘hoogst ondoorzichtige situatie’ moet een nieuw kabinet gevormd worden dat steunt op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging, zegt de christen-democratische voorman in de Tweede Kamer: ‘Die meerderheid tekent zich nog niet af.’

Even later voegt zijn sociaal-democratische collega toe dat de afgelopen twaalf jaar gekenmerkt zijn geweest door ‘partijpolitieke versplintering’. Waarna de liberale leider de financieel-economische situatie van ons land ‘zorgelijk’ noemt, nog eens verscherpt door ‘de valutacrisis’ waarin we terecht zijn gekomen.

Nee, dit is niet 2012, dit is 1971, twee weken na de verkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis probeerde de Tweede Kamer de formatie van een nieuw kabinet in eigen hand te houden. Het werd een faliekante mislukking want de Kamer werd het niet eens. De formatie was ‘nodeloos twee weken opgehouden’,...