Charmante Günter Grass

Een belangrijk deel van Grass’ fictieve werk is in zekere zin autobiografisch te noemen. In zekere zin, want in de romans en novellen vind je nooit een directe neerslag van zijn leven. De beelden en geuren van zijn jeugd en naar later bleek enkele waar gebeurde voorvallen hebben het materiaal geleverd waarmee hij zijn verhalen heeft geschreven. Zo kon de kruidenierswinkel van Grass’ vader model staan voor de winkel van de vader van Oskar Matzerath in Die Blechtrommel. Maar noch Oskar, noch diens vader hebben veel met Grass en zoon te maken. Met Beim Hauten der Zwiebel leek hij een nieuw begin gemaakt te hebben. Daarin gaf hij zich rekenschap van zijn – zeer korte – diensttijd en de jaren daarna.

In Die Box. Dunkelkammergeschichten is zijn gezinsleven aan de beurt. De box in kwestie is een oud type camera, dat het uiterlijk van een doos had. Het boek is opgedragen aan de nagedachtenis van Grass’ jeugdvriendin, de fotografe Maria Rama, doorgaans ‘Marie’ of...