Het hoofd van het IAEA (Internationaal Atoomenergie Agentschap), El Baradei, reist op 13 maart naar Noord-Korea:

  • ter voorbereiding van de hervatting van het 6-landenoverleg volgende week;
  • om te polsen welke rol zijn IAEA kan vervullen bij het uitvoeren van het akkoord van 13 februari jongstleden, waarin Noord-Korea beloofde zijn Yongbyonreactor binnen 60 dagen stil te leggen in ruil voor 50.000 ton olie.
  • Concreet: toestemming vragen of IAEA-inspecteurs terug mogen naar Noord-Korea.
  • Iets langere termijn: terugkeer Noord-Korea naar Non Proliferatieverdrag bepleiten. Daar stapte het in 2003 uit.
  • Overigens ligt er al een klein obstakel op de weg: Noord-Korea wil dat de VS eerst een eind maakt aan een aantal financiële sancties tegen het land, daterend van een aparte ruzie in november 2005, voordat het de Yongbyon-reactor wil stilleggen. Dat laatste moet uiterlijk 13 april gebeuren.