Vandaag voegde de onafhankelijke Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) zich bij de criticasters op de veroordeling van Lucia de B. Mogelijk is er sprake van een justitiële dwaling. De Haagse verpleegkundige Lucia de B. zit op dit moment een levenslange staf uit voor zeven moorden en drie pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten. Zelf claimt ze dat ze onschuldig is.

De verdenking tegen Lucia de B. als ‘de engels des doods’ begint met het sterfgeval van baby Amber. Volgens justitie en later ook de rechters was hier sprake van een doelbewuste moord. De commissie vindt nu dat de opsporingsambtenaren in het begin van het onderzoek te snel zijn gefocust op deze verdachte. Populair gezegd: zich beschuldigden aan een tunnelvisie. Bovendien stelt de CEAS dat in het proces zelf te weinig aandacht is besteed aan verschillende opvattingen van deskundigen over de vergiftiging van baby Amber.

Officieel mag de commissie geen oordeel uitspreken over het vonnis, wél kunnen deze...