Meer dan een week toerde Ilja Leonard Pfeijffer door het land als schrijver van het Poëzieweekgeschenk. Hij zag lezers, hij las voor, hij signeerde. Was het zwaar? Ja, maar het zwaarste was ook het mooiste.

Hoe is het om even een week lang de beroemdste schrijver van Nederland te zijn? Wat staat Dimitri Verhulst als auteur van het geschenk te wachten tijdens de Boekenweek? Zelf heb ik dat nog nooit meegemaakt. Maar ik denk dat ik redelijk kan inschatten hoe het is. Ik had dit jaar de eer om het Poëzieweekgeschenk te mogen schrijven, de dichtbundel die gratis wordt weggegeven bij de aanschaf van poëzie voor een bepaald bedrag. En daarom mocht ik een maand geleden een centrale rol vervullen tijdens de Poëzieweek, het kleine stoute zusje van de Boekenweek.

En zo weet ik dat van alle dingen die de Boekenweekauteur te wachten staan, één ding hem het meeste te wachten staat van alles en dat is Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij is de directeur en het rondborstige boegbeeld van de...