Een gedachte-experiment: stel dat de verzorgingsstaat écht een verzorgingsstaat was.

Met ‘echt’ bedoel ik dan: all inclusive. Een staat die van wieg tot graf zorgt voor eten, drinken, een dak boven het hoofd, voor onderwijs, zorg en – vooruit – ook nog voor wat zakgeld.

Denkt u zich eens in dat iedere Nederlander van dit aanbod gebruik zou mogen maken. Onder één voorwaarde: de overheid verstrekt dit arrangement alleen aan mensen die het níét zelf kunnen betalen. Alleen wie géén eigen inkomen of vermogen heeft, mag gebruikmaken van de Nederlandse all-inclusiveverzorgingsstaat.

Wat zou u doen in deze denkbeeldige situatie? Als u behoort tot de pechvogels die het moeten stellen zonder inkomen of vermogen, dan is het eenvoudig: u gaat genieten van het staatsarrangement. Maar wat als u wel beschikt over vermogen of inkomen? Dan heeft u grofweg twee opties.

Optie 1: u bedenkt dat het prachtige aanbod van de verzorgingsstaat vast niet voor u is bedoeld. U bent immers...