Interview Harry van Bommel (SP) over Uruzgan

‘Onheus, lasterlijk en respectloos.’ Zo bestempelde minister van Defensie Henk Kamp onlangs de kritiek van het SP-Kamerlid Harry van Bommel op het Uruzgan-beleid. ‘Wat Van Bommel doet,’ sprak de minister tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, ‘noem ik het belasteren van Nederland en de Nederlandse krijgsmacht.’

De buitenlandwoordvoerder van de SP zal er niet mee hebben gezeten, hij roept wel vaker felle tegenstand op met zijn boude stellingnamen. Ze noemen hem Dr. No, vanwege zijn felle verzet tegen de Europese Grondwet vorig jaar. Ook bij de Nederlandse missie naar Uruzgan heeft het SP-Kamerlid Harry van Bommel vanaf het begin driewerf nee verkocht.

Een jaar geleden stemde de SP samen met GroenLinks en D66 tegen het regeringsvoorstel om veertienhonderd Nederlandse manschappen te sturen naar de Afghaanse provincie. Daarna heeft Van Bommel zich ontwikkeld tot de meest luidruchtige tegenstander van de Nederlandse...