Fred Teeven, de ‘rechtsbuiten’ van het kabinet Rutte II, heeft ook een zachtmoedige kant. Dat blijkt uit cijfers die zijn ministerie van Veiligheid & Justitie op verzoek van Vrij Nederland bekend heeft gemaakt.

Afgelopen jaar gaf de staatssecretaris 190 uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning. Daarbij maakte hij gebruik van zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ voor schrijnende gevallen die hem worden voorgelegd door Kamerleden, burgemeesters en vluchtelingenorganisaties. In 2013 stond de teller nog op 80 inwilligingen. In totaal liet Teeven in zijn jaren als staatssecretaris 290 uitgeprocedeerden alsnog toe.

Afgezet tegen het totale aantal verzoeken bedroeg het inwilligingspercentage in 2013 maar liefst 38 procent. Dat betekent dat Teeven bij meer dan een derde van de gevallen die hem toen werden voorgelegd zijn hand over het hart heeft gestreken. Afgelopen jaar lag dat percentage een stuk lager (25 procent), maar volgens Justitie heeft dat deels te...