Design

Sinds de uitvinding van het slot, een aantal millennia geleden, blijkbaar door de Egypte­naren, zijn we in staat ons eigendom te beschermen. Tenminste, dat denken we.

Hoe zou het er vóór de uitvinding van dat slot aan toe zijn gegaan? Was toen nog alles van iedereen? Marxisme avant la lettre. Nu na jaren van daling het aantal inbraken weer is toegenomen, moeten we misschien eens terug naar het oerbeginsel van bezit en bescherming. Als we bijvoorbeeld naar een groepje bavianen kijken, dan zien we dat bezit vooral tijdelijk is en slechts wordt gegarandeerd door de agressiviteit en alertheid van die tijdelijke eigenaar. Ook de sociale positie binnen de bavianengroep speelt een rol in het veiligstellen van ‘eigendommen’. Het betreft dan vooral voedsel en voedsel is natuurlijk

altijd tijdelijk. Daar gaat de vergelijking met ons mensen dan ook volledig scheef. Wij zijn van mening dat als je een paar eeuwen geleden hard genoeg over de Amerikaanse prairie reed en snel vier...