Reportage / De dealtjes van Natuurmonumenten

Woensdag 9 mei. Even zingt boer Neeleman. Bij hem op het terras zitten ook melkveehouder Jan Dirk Rodenburg, tuinder Gerrie van Etten en milieubeschermer Lilian van der Horst te glunderen. Al dagen regent het, maar nu is de zon door de wolken gebroken. Die morgen heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd dat de aanleg van Natuur- en Businesspark Schieveen mogelijk moest maken. Achter de boerderij van Wim Neeleman, die een paardenpension heeft en schapen houdt, waren een bedrijventerrein van 75 hectare en tweeëntwintig luxueuze woningen gepland. De rest van de polder zou de gemeente Rotterdam in eendrachtige samenwerking met Natuurmonumenten inrichten als natuurgebied.

Het Hollandse polderlandschap, waar de families Rodenburg en Neeleman al drie generaties boeren, wilde Natuurmonumenten omtoveren in ruige, moerasachtige graslanden. Die natte natuur zou niet alleen een hogere natuurwaarde hebben, maar ook beter te verenigen...