Nieuwe reserves in Nederland

Op zoek naar gas stroopt energieminister Maria van der Hoeven verre windstreken af. Over een jaar of vijftien breekt voor Nederland, in de afgelopen decennia rijk bedeeld met Gronings gas, het moment aan dat de import van gas de export overstijgt. In heel Europa is de situatie nog nijpender: waar het nu nog ongeveer veertig procent van het benodigde gas uit eigen bodem haalt, kan het tegen 2025 nog geen vijfde van de groeiende vraag zelf stillen. Laten we van de nood een deugd maken, denkt dit kabinet. Als Nederland zich opwerpt als de gasrotonde, het opslag- en distributiepunt van al het gas voor West-Europa, kunnen we onze rijke gaskennis en -infrastructuur te gelde blijven maken. Bovendien stellen we zo in één moeite door de brandstof voor eigen gebruik veilig.

In januari van dit jaar trok Van der Hoeven naar Algerije en in maart naar Angola, om in beide landen ‘positieve gesprekken’ te voeren over het verschepen van vloeibaar Afrikaans gas naar...