Geen leuk idee dat er nu ruim dui­­zend­ oude Neder­landse pantserrupsvoertuigen door de straten van Caïro rijden. Twintig jaar geleden vierden we het vredesdividend van de Koude Oorlog en zetten wat oude­ ge­vechtsrantsoenen in de markt. Mubarak hapte toe. In 1994 verscheepten we er 599 naar Suez (we verdienden er een kwart miljard gulden aan) en die transactie werd wegens succes geprolongeerd in 2005. Nog eens 431 gingen er naar Egypte en zo kwam het aantal op 1030. Theorie- en rijexamen bij de prijs inbegrepen.

Laten we nu maar hopen dat ze zich ontpoppen als niet-schietende democratievoertuigen, in plaats van als burgerkillers. Tot afgelopen weekend ging het goed, cross fingers, want het bewijst maar weer hoe riskant die business is. De Nederlandse regering vond de regering van Mubarak destijds een prettige partner in het Midden-Oosten, en die rupsvoertuigen waren onze boodschappers van stabiliteit.

Het zegt ook iets over de hiërarchie van denken in de...